СРБИЈА И РУСИЈА ПОТПИСАЛЕ ДОКУМЕНТ О САРАДЊИ У РАЗВОЈУ ИНОВАЦИЈА И НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ПОДРУЧЈУ ПРИМЕНЕ НУКЛЕАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У МИРНЕ СВРХЕ

15/05/2018