ПРОГРАМ ЗА ПРОМОЦИЈУ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ИНОВАЦИЈА И ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Република Србија

Кабинет министра без портфеља задуженог
за иновације и технолошки развој

расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу бесповратних средстава у оквиру

ПРОГРАМА ЗА ПРОМОЦИЈУ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ИНОВАЦИЈА И ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Циљ овог програма је остварење континуираног доприноса у развоју одрживе предузетничке културе у Србији, раст конкурентности Републике Србије и изградња економије засноване на иновацијама и знању.

Реализацијом овог програма Република Србија настоји да подстакне грађане, а посебно младе, да размишљају на предузетнички начин, као и да их охрабри да у већој мери оснивају своје иновационе и технолошке стартап компаније.

Нагласак је на јачању локалних и регионалних иницијатива које треба да пруже што непосредније резултате и допринесу расту економске успешности, отварању нових радних места и задржавању младих у Републици Србији.

Текст јавног конкурса објављен је 11. фебруара 2022. године у Дневном листу „Вечерње новости”.