Програм подршке унапређењу иновационих капацитета на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за 2021. годину.

Република Србија

Кабинет министра без портфеља задуженог
за иновације и технолошки развој

расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу бесповратних средстава у оквиру

ПРОГРАМA ПОДРШКЕ УНАПРЕЂЕЊУ ИНОВАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ КОСОВО И МЕТОХИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

Циљ Програма је системско унапређење иновационих капацитета на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија кроз свеобухватни приступ дигиталној трансформацији јавних услуга, привреде и друштва која треба да омогући одрживу, ефикаснију употребу ресурса, одговоран однос према животној средини, повећање квалитета живота свих грађана, као и развој иновационог предузетништва.

Текст јавног конкурса објављен је 10.06.2021. године у Дневном листу „Курир.