ПОПОВИЋ НА ФТН У НОВОМ САДУ: БУДУЋНОСТ ЈЕ У ТЕХНИЧКИМ ФАКУЛТЕТИМА И НОВИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА

27 јуна, 2019