ЈАВНЕ НАБАВКЕ

01/08/2019

М-18/2019: Јавна набавка мале вредности: “Саветник за имплементацију и контролу одрживости пројеката Кабинета министра везаних за унапређење иновационе инфраструктуре у Републици Србији””

10/07/2019

М-16/2019: Јавна набавка мале вредности: “Саветник за успостављање иновационог екосистема и технолошки развој у Републици Србији”

10/07/2019

М-17/2019: Јавна набавка мале вредности: “Саветник за развој програма дигиталне иновације индустријских технологија, иновационог предузетништва и међународне сарадње у овим областима”

14/06/2019

М-13/2019: Јавна набавка мале вредности: “Саветник за анализу модела финансирања развоја иновационог екосистема у оквиру домаћих и међународних програма и фондова”

03/05/2019

М-10/2019: Jавна набавка мале вредности: “Услуга превоза у земљи”

30/04/2019

М-11/2019: Јавна набавка мале вредности: “Саветник за програме и пројекте изградње и развоја научно-технолошких паркова и иновационих стартап центара у Републици Србији”

20/04/2019

O-02/2019: Отворени поступак: “Набавка интегрисаног система комуникације за потребе регионалних иновационих стартап центара”

26/03/2019

М-9/2019: Јавна набавка мале вредности: “Српско-кинески индустријски парк у Београду” Рок за пријаву: 1. април

26/03/2019

М-8/2019: Јавна набавка мале вредности: “Набавка моторног горива” Рок за пријаву: 1. април