ЈАВНЕ НАБАВКЕ

30/06/2020

М-12/2020 Јавна набавка мале вредности “Израда и реализација плана комуникације на дигиталним платформама Кабинета министра”

25/06/2020

О-01/2020: Отворени поступак: “Услуге посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству”

18/06/2020

М-11/2020 Јавна набавка мале вредности: “Саветник за реализацију пројеката у области употребе нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе”

18/06/2020

М-10/2020 Јавна набавка мале вредности: “Саветник за реализацију пројеката у области употребе свемирских технологија, сателитских система и сервиса”

20/05/2020

М-09/2020 Јавна набавка мале вредности: “Подршка реализацији међудржавних споразума потписаних између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације, а у вези са сарадњом са Државном корпорацијом “Росатом”

18/05/2020

М-08/2020 Јавна набавка мале вредности: “Услуга превоза у земљи и иностранству”

20/02/2020

П-01/2020 Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда: “Уступање мултимедијалног пакет сервиса вести за потребе Кабинета”

14/02/2020

М-04/2020 Јавна набавка мале вредности: Саветник за организацију и координацију послова у Кабинету и остваривање сарадње са органима државне управе и другим институцијама”

14/02/2020

М-06/2020 Јавна набавка мале вредности: “Услуге ТВ интернет вести”