ЈАВНЕ НАБАВКЕ

18/08/2021

Услуге посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству

07/07/2021

Oтворени поступак О – 07/2021 – Израда пројекта основне инфраструктуре до границе Парка за пројекат „Српско-кинески индустријски парк Михајло Пупин”.

09/03/2021

Oтворени поступак О – 04/2021 – Израда Просторног плана подручја посебне намене за пројекат „Српско-кинески индустријски парк у Београдуˮ

28/11/2020

Oтворени поступак О-05/2020 „Истраживање иновационог и стартап екосистема у Републици Србији као основе за развој Српско-кинеског индустријског парка у Београдуˮ

19/11/2020

Отворени поступак : Реализација комуникационе стратегије за привлачење потенцијалних инвеститора у вези са пројектом “Српско-кинески индустријски парк у Београду””

19/11/2020

Отворени поступак “Истраживање ставова стручне и опште јавности у вези са применом нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе”

28/08/2020

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА У КАБИНЕТУ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ИНОВАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

30/06/2020

М-12/2020 Јавна набавка мале вредности “Израда и реализација плана комуникације на дигиталним платформама Кабинета министра”

25/06/2020

О-01/2020: Отворени поступак: “Услуге посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству”