НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

  ПРЕДЛАГАЧ ПРОЈЕКТА:

  Е-ПОШТА ПРЕДЛАГАЧА:

  ТЕЛЕФОН ПРЕДЛАГАЧА:

  ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА

  ОПИС ПРОЈЕКТА

  КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН?

  КОЛИКО ВРЕМЕНА ЈЕ ПОТРЕБНО ДА ОТПОЧНЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА?

  КОЈИ РЕСУРСИ СУ ПОТРЕБНИ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПРОЈЕКТА?

  (финансије, правна помоћ, логистика, људски ресурси)?

  ШТА ВИДИТЕ КАО НАЈВЕЋИ ИЗАЗОВ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА?

  ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ПОСЛЕ ЗАВРШЕТКА ВАНРЕДНОГ СТАЊА И ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19?

  КАКО БИСТЕ ДЕФИНИСАЛИ ОДНОСЕ СА ДРЖАВОМ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАШЕ ИНИЦИЈАТИВЕ, КАО КОМЕРЦИЈАЛНИ ПРОЈЕКАТ ИЛИ ДОНАЦИЈУ?

  Датум подношења пријаве